Privacy en Cookie Policy

 

In deze privacyverklaring leggen wij o.a. uit voor welk(e) doel(en) wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. U kunt hieronder lezen waarom wij persoonsgegevens verwerken van (potentiële) klanten, gebruikers, leveranciers, opdrachtnemers en personen die aankopen doen bij Buisklem en de website gebruiken. Ook geven we aan hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren.

Voor (potentiële) klanten van Buisklem

Wanneer u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt in verband met een (mogelijke) leverancier-klantrelatie, dan zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze verkoopvoorwaarden. Deze verwerking is noodzakelijk om u in staat te stellen een bestelling te kunnen plaatsen.

Uiteraard gebruiken wij uw gegevens uitsluitend voor noodzakelijke aspecten van de leverancier-klantrelatie en aanvullend om u op de hoogte te stellen van actualiteiten omtrent commerciële zaken.

De relatie tussen Buisklem en natuurlijke personen, zoals eenmanszaken en zzp’ers, zien wij als een overeenkomst in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Bij vennootschappen is de verwerking van gegevens van personen die hier werkzaam zijn noodzakelijk voor ons gerechtvaardigd belang, namelijk om de reguliere activiteiten te kunnen uitvoeren.

Besluit u uiteindelijk geen klant te worden, dan verwijderen wij uw persoonsgegevens op aanvraag. Alle persoonsgegevens die wij verzamelen voor en gebruiken bij het uitvoeren van leveranties, bewaren wij tot totdat de klant verzoekt om verwijdering.

Technische ondersteuning

Voor klanten die telefonisch of via e-mail contact met Buisklem opnemen voor technische ondersteuning en daarbij hun e-mailadres of telefoonnummer achterlaten, gelden dezelfde voorwaarden.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw technisch-inhoudelijke vragen te kunnen beantwoorden. Deze gegevens die wij verzamelen en gebruiken wij uitsluitend om u te kunnen voorzien van technische ondersteuning. Op verzoek kunnen deze gegevens altijd worden verwijderd.

Uitbesteding aan derden

Voor sommige leveringen besteden wij werk uit aan de derden, waardoor wij genoodzaakt zijn om specifieke klantgegevens te verstrekken aan onze leveranciers. Bij deze doorgifte hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden.

Commerciële mailings

Buisklem stuurt periodiek een nieuwsbrief uit naar klanten en relaties die klant zijn geworden of die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief. In onze nieuwsbrieven maken wij u o.a. attent op eventuele actualiteiten en zaken en diensten die voor u van belang kunnen zijn.

De mailings kunnen dus een commerciële inhoud hebben. Wanneer wij u een dergelijke mailing toesturen, heeft u altijd de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Hiervoor vindt u onderaan in de e-mail een afmeldlink waar u zich kunt uitschrijven.

Voor het versturen van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van een nieuwsbrief mailingdienst in de VS. De persoonsgegevens die nodig zijn om u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen worden daarom in het systeem geplaatst dat is gehost in de VS. Bij het lokaal plaatsen van uw gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om bepaalde werkzaamheden uit te kunnen besteden aan derden. De bescherming van uw persoonsgegevens is gewaarborgd, omdat de nieuwsbrief mailingdienst over een privacy shield certificaat beschikt.

Voor leveranciers en opdrachtnemers

De persoonsgegevens die leveranciers of opdrachtnemers ons verstrekken, verzamelen en gebruiken wij omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met onze klanten te kunnen sluiten en uit te voeren. Het gebruik van gegevens van (potentiële) leveranciers of andere opdrachtnemers is noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van een overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaald product of dienst moet voldoen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de opdracht/overeenkomst.

De persoonsgegevens van leveranciers en opdrachtnemers worden bewaard tot de leverancier of opdrachtgever verzoekt tot verwijdering van de gegevens.

Voor bezoekers van onze website

De website www.buisklem.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website, waarmee de gebruikerservaring verbetert.

Functionele en analytische cookies

Wij plaatsen in de eerste plaats functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website goed te laten functioneren. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het onthouden van uw inloggegevens tijdens uw bezoek.

Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina's worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. Buisklem heeft de cookies van Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld volgens de handleiding die de Autoriteit Persoonsgegevens daarvoor heeft opgesteld. Dit houdt o.a. in dat de laatste drie cijfers van uw IP-adres zijn afgeschermd.

Voor overige relaties

Persoonsgegevens die overige relaties ons verstrekken, verzamelen en gebruiken wij uitsluitend omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van Buisklem. Hierbij kunt u denken aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk.

De persoonsgegevens van overige relaties worden bewaard tot deze relaties verzoeken om verwijdering hiervan.

Voor alle personen van wie wij persoonsgegevens verwerken

Wij maken gebruik van de diensten van Microsoft (o.a. Windows en Office365 en de bijbehorende applicaties en opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden). Deze opslagcapaciteit is in Nederland gevestigd. Onze website en e-mail worden gehost door een externe partij. Om die reden zijn de persoonsgegevens in onze systemen ook toegankelijk voor deze partijen.

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan Buisklem te verstrekken. Als u ons echter geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het mogelijk dat wij aan de werkzaamheden en diensten zoals genoemd in deze privacyverklaring, geen uitvoering kunnen geven. Verstrekking van deze gegevens is in de meeste gevallen dus noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan deze werkzaamheden of diensten.

Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht om ons te vragen uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden.

Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot het management van Buisklem, t.a.v. de General manager, Doornhoek 3775, 5465 TA Veghel, telefoon +31-(0)413-377 466. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.