Garantie voorwaarden

Garantievoorwaarden poedercoating

Omschrijving klimaatklasse C1

Binnen: verwarmde gebouwen met zuivere atmosfeer (winkel, kantoor, etc.)buiten: niet van toepassing

Garantie periode: 5 jaar

Omschrijving klimaatklasse C2

Binnen: onverwarmde gebouwen waar condensatie kan ontstaan (sporthal, magazijn, buiten: atmosfeer met laag niveau van pollutie, meestal landelijk

Garantie periode: 5 jaar

Omschrijving klimaatklasse C3

Binnen: productieruimtes met hoge vochtigheid en enige luchtpollutie (wasserij, brouwerij, zuivelfabriek, etc.

Buiten: stad of industriële omgeving met gemiddeld SO² pollutie; kuststreken met laag zoutgehalte.

Garantie periode: 2 jaar

Omschrijving klimaatklasse C4

Binnen: chemische fabriek, zwembad, scheeps- en bootwerf in kustgebied

Buiten: industriële omgeving met hoge S0² pollutie en kuststreken met gemiddeld zoutgehalte

Garantie periode: 1 jaar

Omschrijving klimaatklasse C5/l

Binnen: gebouwen of gebieden met bijna permanente condensatie en hoge pollutie

Buiten: industriële omgeving met hoge vochtigheid en agressieve atmosfeer

Garantie periode: 0 jaar

Omschrijving klimaatklasse C5/M

Binnen: gebouwen of gebieden met bijna permanente condensatie en hoge pollutie

Buiten: kust- en inlandse streken met hoog zoutgehalte 2 km vanuit de kustlijn wordt aangemerkt als C5 – inclusief alle open verbindingen met de zee.

Garantie periode: 0 jaar

1.1 Garantie

Garantie ten aanzien van de poedercoating wordt verleend, indien deze het gevolg is van onthechting, schilfering of blaarvorming.

1.2 Garantieperiode

De garantieperiode gaat in op de dag van levering van de producten. De duur van de periode is afhankelijk van de klimaatklasse en de soort behandeling. Deze garantie is uitsluitend geldig indien de producten zijn voorzien van een door Buisklem B.V. aangebrachte coating.

1.3 Garantievergoeding

Op aanvraag

1.5 Garantie-uitsluitingen

Uitgesloten van garantie zijn alle beschadigingen en schades die: 1. De afnemer/gebruiker vrijwillig, met opzet of door een fout heeft veroorzaakt. Hieronder vallen ook schades die veroorzaakt zijn door transport of door montagewerkzaamheden. 2. Ontstaan door slijtage of de gangbare veroudering, bewerking of herstelwerkzaamheden, blootstelling aan een agressieve omgeving, onzorgvuldig reinigen, mos of korstvorming.

2.1 Garantievoorwaarden overige materialen

1. Elektrolytisch verzonken staal. Garantie is niet van toepassing voor schade aan elektrolytisch verzinkte materialen die toegepast zijn in een zure- (ammoniak), vochtige- of buitenomgeving. Op overige toepassingen geldt een garantieperiode van maximaal 1 jaar na levering. Uitgesloten is de schade die veroorzaakt is bij montage en herstelwerkzaamheden of transport.

2. Thermisch verzonken staal. Op thermisch verzonken materialen geldt een garantieperiode van maximaal 1 jaar na levering. Uitgesloten is de schade die veroorzaakt is bij montage en herstelwerkzaamheden of transport.

3. RVS A2/A4. Op RVS materialen geldt een garantieperiode van maximaal 1 jaar na levering. Uitgesloten is de schade die veroorzaakt is bij montage en herstelwerkzaamheden of transport.

4. Onbehandeld staal. Op onbehandelde materialen geldt een garantieperiode van maximaal 1 jaar na levering. Uitgesloten is de schade die veroorzaakt is bij montage en herstelwerkzaamheden of transport.